ศูนย์พยาบาลสิริธร จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริธร อินเตอร์ กรุ๊ป
เปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 25 สิงหาคม 2544
...ทะเบียนหนังสือรับรอง กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 0103545026573(เดิมเลขที่ 20154500359 )...
...ทะเบียนหนังสือขึ้นทะเบียนประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เลขที่ 7300044824...
...ทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 20154500359...

เปิดให้บริการดังนี้

1. จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ พนักงานดูแลผู้ป่วยและดูแลคนชรา ไปอยู่ประจำตามบ้านและโรงพยาบาล
2. จัดส่งพี่เลี้ยงเด็กอ่อน(แรกคลอด) เด็กโต ไปอยู่ประจำตามบ้าน
3. จัดส่งแม่บ้านแม่ครัวไปอยู่ประจำตามบ้านและสถานที่ต่างๆ

และปัจจุบันนี้ทางศูนย์พยาบาลสิริธร ได้เปิดบริการศูนย์ดูแลและสถานพักฟื้นผู้ป่วย ผู้สูงอายุ โดยรับผู้สูงอายุ
หรือผู้ป่วยมาดูแลอยู่ที่ศูนย์ โดยเจ้าหน้าที่และพยาบาลพื้นฐานซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกสบายกับผู้ที่
ไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ และทางศูนย์เองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการไว้วางใจจากท่านให้ทางศูนย์ได้ทำ
หน้าที่ดูแลบุปพการีของท่านแทนท่านเองเนื่องจากปัจจุบันนี้มีคนบางกลุ่มที่หลอกลวงลูกค้าโดยอ้างตัว
เป็นศูนย์ฯและทำให้ศูนย์ฯที่มีอยู่จริงและบริการด้วยความบริสุทธิ์และเป็นธรรมได้รับผลกระทบและเสียหาย
จากการกระทำของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ทางเราจึงให้หมายเลขทะเบียนหนังสือรับรองเพื่อเข้าไปตรวจสอบ
ชื่อ ที่อยู่ ของทางศูนย์ฯได้ ทางศูนย์ฯมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้บริการรับใช้ท่าน โดยทางศูนย์ฯจะจัด
พนักงานที่มีประสบการณ์การทำงานและได้รับการฝึกฝน อบรมจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะทาง ทางศูนย์ฯ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานที่ทางศูนย์ฯได้จัดส่งไปให้นั้นจะเป็นที่พึงพอใจจากท่านและหากพนักงานที่
ทางศูนย์ฯจัดส่งไปให้นั้นไม่เป็นที่พึงพอใจกับท่าน ทางศูนย์ฯยินดีน้อมรับคำติชมของท่านและดำเนินการ
แก้ไขให้โดยทันที โดยทางศูนย์ฯจะจัดหาพนักงานคนใหม่ไปเปลี่ยนให้ท่านโดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
แม้แต่อย่างใด เพระทางศูนย์ฯเราดำเนินงานในลักษณะที่ว่า ”เข้าถึงจิตใจลูกค้า เพื่อพัฒนาการบริการ”
                                                                             Counter        
                                                                                                                                                                      

 
 
Current Pageid = 1