บริหารสมองในชีวิตประจำวันป้องกันสมองเสื่อม : Smart 60 สูงวัยอย่างสง่า

สมองก็ไม่ต่างจากอวัยวะอื่นๆ หากไม่ใด้ใช้บ่อย ๆ ก็จะเสื่อมประสิทธิภาพ จนนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมได้ ดร.ป๊อบ มีวิธีการบริหารสมองด้านซ้าย ขวา หน้า หลัง แบบง่าย ๆ ที่สามารถทำได้จริงในชีวิตประจำวัน ได้ความสนุก ท้าทาย แถมสมองยังฟิตแอนด์เฟิร์มอีกด้วย